Начало English|
За нас   |  Новини - Публикации   |  Офиси  |  Конференции  |  Събития  |  Бюлетин  |  Кариери
 
Услуги
Услуги за управление на кредитния риск
Общ преглед
Фирмени профили
Финансови отчети
Информация за свързани лица
Негативна информация
ICAP Trade Exchange
Мониторинг
ICAP Data.Prisma
Отраслови анализи
Управленско kонсултиране
Услуги в сферата на човешките ресурси
Маркетингови решения
Receivables Management
Кол център
Европейски програми
Услуги за управление на кредитния риск
Принтирай    Изпрати Е-мейл
 
Общ преглед
Целта на бизнес информационните услуги, които извършваме е, успешно да задоволим потребностите от търговска и финансова информация. Чрез експертно подбрана бизнес информация ние Ви помагаме да ръководите по-успешно Вашия бизнес. Нашите услуги са ефективно организирани, извършват се от опитни анализатори и са обезпечени с най-съвременните информационни технологии.
 
Фирмени профили

Нашите фирмени профили са надежден източник на информация и могат да Ви помогнат да прецените дейността, рентабилността и стабилността на дадена компания. Те са специално разработени, за да Ви осигурят необходимата информация при вземането на решения за партньорства, тъй като предлагат пълни данни за фирмата, включително търговска дейност, седалище, управление, акционери и участия на свързани лица, история на компанията, финансови показатели и оценка на риска.

 
Финансови отчети
Включват финансови отчети на фирмите за период от три години, очертавайки тенденциите при показателите през годините. Тези отчети са ценни с това, че съдържат подробен анализ с 22 коефициента, както и сравнение на основните отчети на фирмата с тези на сектора и конкурентите.
 
Информация за свързани лица
Посочват се данни относно акционерите и ръководния персонал на фирмата, включително участия в управлението на други компании. Този модул отговаря на Вашите нужди за определяне на свързаността в група от икономически субекти и участия на свързани лица.
 
Негативна информация
Отговаря на нуждите Ви от информираност относно важните събития при сключване на сделки на компанията, като ви предоставя данни за просрочени задължения или неизвършване на плащания.
 
ICAP Trade Exchange
 
Мониторинг

Осигурява периодичен поток от актуализирана информация по отношение на вече поръчано портфолио от компании за периода от началото до края на отчетната година.

 
ICAP Data.Prisma
Най-съвременнaта платформа на ICAP Group за задълбочен анализ на финансови и търговски данни.
 
Отраслови анализи
Отрасловите анализи представят тенденциите и развитието на различни сектори на икономиката, представлявайки полезно средство за взимане на предприемачески решения. Използват се широко от компании, които имат за цел да инвестират в даден сектор, да добият информация за състоянието на пазара и съществуващата конкуренция, да разработят стратегии за развитие на бизнеса, да се информират са съществуващи и бъдещи рискове, да идентифицират възможности.
Търсeне
 

ICAP Bulgaria предлага широк спектър от услуги

гр. София, ул.Черковна 38, ет. 2, офис. 7, п.к. 1505
Тел: +359 2 8014 100,
Факс: +359 2 8014 101
E-mail: icap@icap.bg
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Политика за поверителност  |  Брошури  |  Карта на сайта
Designed & developed by EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP GROUP. All rights reserved