Начало English|
За нас   |  Новини - Публикации   |  Офиси  |  Конференции  |  Събития  |  Бюлетин  |  Кариери
 
Услуги
Услуги за управление на кредитния риск
Управленско kонсултиране
Услуги в сферата на човешките ресурси
Маркетингови решения
Receivables Management
Кол център
Европейски програми
Всички права запазени
Принтирай    Изпрати Е-мейл

ICAP е най – голямата гръцка компания предоставяща бизнес и финансова информация, пазарни проучвания и бизнес консултации. Като лидер в своята сфера, ICAP са разработили практики касаещи политиката законфиденциалност на компанията, имайки намерението да информират всяка заинтересована страна по въпроси, счетени за необходими. Тази услуга се счита за задължение  на компанията да предостави всичката изискана информация от потребителя, с цек по-доброто му обслужване

Практики за защита на данните в Интернет
ICAP реши да предостави накои свои услуги ефикасно и бързо чрез интернет. Компанията оценява необходимостта от определен баланс между свободно доставяната информация през Интернет пространството и защитата на потребителя. Това изразява основните норми и практики на компанията към подобни въпроси, както и цялостното разбиране и уважение от страна на компанията към различните практики на защита на данните, които са приети от закона на международно равнище.

Процедури за събиране на данни при посещаване интернет страниците на ICAP
Всеки потребител, посещаващ сайтовете на компанията, не е задължен да се регистрира или да разкрива данни, които могат да бъдат счетени за лични, като например име, адрес и телефонен номер. Компанията не изисква подобен тип информация от  посетителя. Трябва да се отбележи, че компанията не използва никаква технология за събиране на подобни данни. Компанията  има способността да събира данни по желание, които обаче не са с индивидуален харакетер, а са просто част от по-обща информация, като например името на използвания браузър или изчисления брой на посетителите на сайта, с цел да се записват броя на посещенията на различните сайтове на компанията, което може дабъде използвано за последващо промотиране на рекламни или други дейности на компанията.
 
Процедури за събиране на данни през страниците на ICAP – Комуникационни форми
Съществува възможност за събиране на лични данни през общия и други сайтове на ICAP. Една такава възможност се наблюдава, благодарение на комуникационните форми предоставени за използване от кандидата, където лично той избира вариант за комуникация, за да може да контактува онлайн с компанията. Трябва да бъде отбелязано, че съществуват други варианти за комуникация, където кандидатът не е задължен да регистрира личните си данни в каквато и да е форма. Формата за данни може да включва поле за вписване на личнa информация, като име, адрес, телефонен номер, и други полета като работна позиция, и наименование на компанията, за която работи кандидатът. Трябва да бъде отбелязано, че част от тази информация е задължителна(име), а друга не (адрес). Това се прави, за да бъде зачитана личната информация. ICAP използва тези данни за собствена употреба, както и за по-добро обслужване на заинтересуваните клиенти. Компанията не предоставя тези лични данни на трети лица. В дадени ситуации ICAP има правото да използва тези данни за вътрешно ползване, за да се правят изводи отнасящи се до разпознаването на групи от заинтересувани лица и техните характеристики.

Процедури за събиране на данни – Възможности за кариера
Вглеждайки се в рамката за развитие на продуктите и услугите, които  ICAP предлага, компанията е създала система за изпращане на автобиографии (CV-та), за тези, които търсят работа. Тази процедура може да бъде извършена чрез изпращане на онлайн форма. В съответната форма трябва да бъдат записани личните данни на заинтересования. Тези данни биват конфиденциално преглеждани от компанията и биват изпратени до компании, които проявяват интерес, с одобрението на заинтересованото лице. ICAP може също, по желание, конфиденциално да изпрати CV-то на заинтересованото лице на други компании, чиито позиции отговарят на опита и образованието на кандидата. 

Употреба на „Cookies” от компанията
Използване на „Cookies” от компанията има допълнителната цел да улесни всеки потребител и да спомогне за по-доброто му запознаване със системите използващи интернет и с индивидуалните страници на ICAP. „Cookies” представляват файлове с информация, които всеки уеб сайт прехвърля на компютъра на потребителя. По този начин компанията има възможността да разпознава потребителя всеки път когато той влиза в страници с абонамент, както и да му предоставя по-сигурна защита. Трябва да бъде посочено, че повечето интернет браузъри са настроени да получават Cookies”. Потребителите имат възможността да пренастройват своите браузъри, така че те да не приемат „Cookies”. Ако даден потребител избере да промени настройките на браузъра си, той е дължен да знае, че няма да притежава достъп до страниците с абонамент на дадена компания, както и няма да е възможно да използва предоставените услуги.

Качество на данните - Сигурност
На първо място, компанията се опитва да осигури качество на данните, които предоставя. Това се счита за предимство както за компанията, така и за естеството на данните. За по-добро осъществяване на тази цел, компанията провежда ревизии и непрекъснато поддържа контакт с всеки, който може да допринесе за осигуряване качеството на данните. Компанията също така е много внимателна при запазването конфиденциалността на данните, които предоставя, и при предоставянето на възможно най-добрата им защита от неоторизирани лица, търсещи достъп до тях.
 
Подобряване на практиките за защита на информацията
Гореспоменатите практики представят настоящите политики на компанията, и ззащитата на информацията, която произлиза от тях. От ICAP считат за дълг да информират потребителя, че той не приема, но вместо това контролира събитията случващи се  в постоянно развиващото се поле на Интернет, за да има възможността да реагира съобразно ситуацията. По този начин, през равни времеви интервали, потребителят ще преглежда и обновява тези практики, като по този начин ще изпреварва или ще бъде на една линия със случващото се. 

Търсeне
 

Влезте в света на бизнес информацията, създаден за Вас от ICAP, и научете как той ще допринесе за успеха на Вашия бизнес!

гр. София, ул.Черковна 38, ет. 2, офис. 7, п.к. 1505
Тел: +359 2 8014 100,
Факс: +359 2 8014 101
E-mail: icap@icap.bg
 
Всички права запазени   |  Брошури  |  Карта на сайта
Designed & developed by EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved