Начало English|
За нас   |  Новини - Публикации   |  Офиси  |  Конференции  |  Събития  |  Бюлетин  |  Кариери
 
Услуги
Услуги за управление на кредитния риск
Общ преглед
Фирмени профили
Подробен фирмен профил
Стандартен фирмен профил
Съкратен фирмен профил
Кредитен рейтинг
Информация за свързани лица
Негативна информация
Финансови отчети
Мониторинг
Портфолио Анализ
ICAP Trade Exchange
ICAP Data.Prisma
Отраслови анализи
Управленско kонсултиране
Услуги в сферата на човешките ресурси
Маркетингови решения
Receivables Management
Кол център
Европейски програми
Фирмени профили
Принтирай    Изпрати Е-мейл
 
Подробен фирмен профил
Представя детайлен преглед на профилa и финансовото състояние на фирмата, включително сравнение на основните отчети с тези в сектора като цяло. Отчетът може да подпомогне вземането на решения, свързани с кредитния риск, тъй като оценява позицията на фирмата в сектора.
 
Стандартен фирмен профил
Представлява общо представяне на фирмата, като се оценяват дейността, рентабилността и стабилността на дружеството. Профилът подпомага предприемачите при ежедневното вземане на решения.
 
Съкратен фирмен профил
Предоставя важна бизнес информация в сбита форма, включваща основни финансови и търговски данни. Този отчет отразява текущото състояние на разглежданата фирма. 
 
Кредитен рейтинг
Изготвянето на кредитен рейтинг Ви позволява да оцените риска, свързан с Вашите бизнес партньори. ICAP предоставя рейтингова скала със стойности от (-6) до (44), съответно от много лошо до много стабилно финансово състояние. 
 
Информация за свързани лица
Посочват се данни относно акционерите и ръководния персонал на фирмата, включително участия в управлението на други компании. Този модул отговаря на Вашите нужди за определяне на свързаността в група от икономически субекти и участия на свързани лица.
 
Негативна информация
Отговаря на нуждите Ви от информираност относно важните събития при сключване на сделки на компанията, като ви предоставя данни за просрочени задължения или неизвършване на плащания.
Търсeне
 

Влезте в света на бизнес информацията, създаден за Вас от ICAP, и научете как той ще допринесе за успеха на Вашия бизнес!

гр. София, ул.Черковна 38, ет. 2, офис. 7, п.к. 1505
Тел: +359 2 8014 100,
Факс: +359 2 8014 101
E-mail: icap@icap.bg
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Политика за поверителност  |  Брошури  |  Карта на сайта
Designed & developed by EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP GROUP. All rights reserved