Начало English|
За нас   |  Новини - Публикации   |  Офиси  |  Конференции  |  Събития  |  Бюлетин  |  Кариери
 
Услуги
Услуги за управление на кредитния риск
Общ преглед
Фирмени профили
Подробен фирмен профил
Стандартен фирмен профил
Съкратен фирмен профил
Кредитен рейтинг
Информация за свързани лица
Негативна информация
Финансови отчети
Мониторинг
Портфолио Анализ
ICAP Trade Exchange
ICAP Data.Prisma
Отраслови анализи
Управленско kонсултиране
Услуги в сферата на човешките ресурси
Маркетингови решения
Receivables Management
Кол център
Европейски програми
Кредитен рейтинг
Принтирай    Изпрати Е-мейл


Кредитният рейтинг на ICAP България представлява оценка на кредитоспособността на компаниите по отношение на вероятността от неизпълнение и/или обявяване на несъстоятелност на компанията в рамките на една година. Тази оценка е базирана на анализа на финансовите и търговски данни на компаниите, събирани от официални източници и от самите тях. Крайната оценка на кредитния риск на мероприятието зависи от количествената оценка на финансовите и търговски данни. Използват се най-съвременните статистически инструменти, които показват важността и стойността на изследваните фактори, за да се гарантира надеждност и производителност на изготвяната от ICAP Оценка на Кредитния Риск.

Нова скала за Оценка на Кредитния Риск

Много нисък Нисък Среден Висок Много висок
A1       A2 B1  B2 C1  C2 D1  D2 E1       E2

Оценката на кредитоспособността (ICAP България Рейтинг) e под формата на 10-степенна скала (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1 и Ε2). Логиката е следната: когато кредитоспособността на предприятието е между скалите B2 → A1, рискът за неизпълнение и фалит е най-нисък. И обратното, когато оценката на предприятието е между най-ниските скали D2 → E2, рискът за неизпълнение и фалит се увеличава.

Също така, това включва оценка на кредитния лимит (Кредитна оценка) и/или коментар към него.

Търсeне
 

Влезте в света на бизнес информацията, създаден за Вас от ICAP, и научете как той ще допринесе за успеха на Вашия бизнес!

гр. София, ул.Черковна 38, ет. 2, офис. 7, п.к. 1505
Тел: +359 2 8014 100,
Факс: +359 2 8014 101
E-mail: icap@icap.bg
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Политика за поверителност  |  Брошури  |  Карта на сайта
Designed & developed by EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP GROUP. All rights reserved