Начало English|
За нас   |  Новини - Публикации   |  Офиси  |  Конференции  |  Събития  |  Бюлетин  |  Кариери
 
Услуги
Услуги за управление на кредитния риск
Общ преглед
Фирмени профили
Подробен фирмен профил
Стандартен фирмен профил
Съкратен фирмен профил
Кредитен рейтинг
Информация за свързани лица
Негативна информация
Финансови отчети
Мониторинг
Портфолио Анализ
ICAP Trade Exchange
ICAP Data.Prisma
Отраслови анализи
Управленско kонсултиране
Услуги в сферата на човешките ресурси
Маркетингови решения
Receivables Management
Кол център
Европейски програми
Стандартен фирмен профил
Принтирай    Изпрати Е-мейл

Стандартният фирмен профил предоставя основна информация за дейността на фирмата, нейния мениджмънт и персонал, участия в други предприятия, свързани лица, финансови отчети и др.

Профилът съдържа следните модули:

 • бизнес профил - контактна и идентификационна информация, която предоставя бърз преглед на компанията
 • седалище и адреси на фирмата, телефонни и факс номера, е-мейл и интернет страница
 • кредитен лимит - използва се следната рейтингова скала:
    o  навременност на плащанията: скала от А до Е, където А е
        много добра, а Е – много лоша.
    o  финансова стабилност: скала от 1 до 10, където 1 е много
        лоша, а 10 – много добра
    o  кредитният лимит е предложение на ICAP от две гледни точки
        - като длъжник и като кредитор.
 • история на компанията, представяща събития, които имат отношение към останалата информация от профила
 • код на икономическата дейност по NACE
 • развитие на персонала на фирмата през годините
 • размер на капитала
 • информация за акционерите и управляващия персонал, дялове. Тези данни, в комбинация с друга информация от отчета като участия и свързани лица, Ви дават представа за потенциала на бизнеса
 • участия - компании, в които фирмата участва като акционер
 • свързани лица - участия на акционери на фирмата в други предприятия
 • кредитен рейтинг - използва се рейтингова скала със стойности от   (-6) до (44), т.е. от много слабо финансово състояние до много стабилна финансова основа
 • финансови отчети за последните три години – баланс, отчет за приходите и разходите, представени в левове и евро, изменение на показателите през годините
 • финансов анализ - включва 9 ключови коефициента, графики и коментари
 • просрочени задължения към държавния бюджет, здравни и социални осигуровки, осигуровки при безработица
Търсeне
 

Влезте в света на бизнес информацията, създаден за Вас от ICAP, и научете как той ще допринесе за успеха на Вашия бизнес!

гр. София, ул.Черковна 38, ет. 2, офис. 7, п.к. 1505
Тел: +359 2 8014 100,
Факс: +359 2 8014 101
E-mail: icap@icap.bg
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Политика за поверителност  |  Брошури  |  Карта на сайта
Designed & developed by EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP GROUP. All rights reserved