Начало English|
За нас   |  Новини - Публикации   |  Офиси  |  Конференции  |  Събития  |  Бюлетин  |  Кариери
 
Услуги
Услуги за управление на кредитния риск
Общ преглед
Фирмени профили
Подробен фирмен профил
Стандартен фирмен профил
Съкратен фирмен профил
Кредитен рейтинг
Информация за свързани лица
Негативна информация
Финансови отчети
Мониторинг
Портфолио Анализ
ICAP Trade Exchange
ICAP Data.Prisma
Отраслови анализи
Управленско kонсултиране
Услуги в сферата на човешките ресурси
Маркетингови решения
Receivables Management
Кол център
Европейски програми
Подробен фирмен профил
Принтирай    Изпрати Е-мейл

Подробният фирмен профил предоставя пълна информация за търговската дейност на компанията, бизнес отношенията й с други фирми, сравнение на финансовите й показатели с тези на сектора и конкуренцията й, с цел да се оцени позицията на фирмата в сектора.

Профилът съдържа следните модули:

 • бизнес профил - контактна и идентификационна информация, която предоставя общ
  преглед на компанията; седалище и адреси на фирмата, телефонни и факс номера, е-мейл, интернет страница
 • код на икономическата дейност по NACE, история на дейността, основна финансова информация
 • рейтинг на риска, кредитен лимит. Използва се следната рейтингова скала:
    o     навременност на плащанията: скала от А до Е, където А е
           много добра, а Е – много лоша 
    o     финансова стабилност: скала от 1 до 10, където 1 е много
           лоша, а 10 – много добра 
    o     рейтингът на риска се генерира на основата на двата
           показателя, представени по-горе 
    o     кредитният лимит е предложение на ICAP от две гледни точки
           - като длъжник и като кредитор
 • история на компанията, представяща събития, които имат отношение към останалата информация, предoставена в отчета
 • друга търговска информация, ако е налична или декларирана от компанията - търговски марки, представлявани компании, доставчици, клиенти, внос/износ
 • развитие на персонала на фирмата през годините
 • размер и история на капитала
 • сравнителен секторен анализ и анализ на конкурентите, сравняващ финансовите показатели на компанията със средните за сектора и с тези на основните конкуренти; секторен анализ 
 • информация за акционерите и управляващия персонал, история и участия на фирмата. Тези данни, в комбинация с друга информация от отчета като участия в други предприятия, Ви дават представа за потенциала на бизнеса
 • участия - компании, в които фирмата участва като акционер
 • свързани лица - участия на акционери и управители на фирмата в други предприятия
 • обслужващи банки, одитори, обезпечения
 • кредитен рейтинг - използва се рейтингова скала със стойности от (-6) до (44), съответно от много слабо до много стабилно финансово състояние. 
 • финансови отчети за последните три години – баланс, отчет за приходите и разходите, изменение на показателите през годините, последни финансови данни за основните показатели
 • финансов анализ, включващ 22 коефициента, графики и коментари. Коефициентите са разпределени в пет категории - коефициенти за рентабилност, промяна на елементи от финансовите отчети, коефициенти за ликвидност, коефициенти за платежоспособност, коефициенти за ефективност
 • негативна информация - просрочени задължения към държавния бюджет, присъствие в листа на кредитните милионери в България, негативни финансови показатели, вещни тежести
 • новини, събития
Търсeне
 

Влезте в света на бизнес информацията, създаден за Вас от ICAP, и научете как той ще допринесе за успеха на Вашия бизнес!

гр. София, ул.Черковна 38, ет. 2, офис. 7, п.к. 1505
Тел: +359 2 8014 100,
Факс: +359 2 8014 101
E-mail: icap@icap.bg
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Политика за поверителност  |  Брошури  |  Карта на сайта
Designed & developed by EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP GROUP. All rights reserved