Начало English|
За нас   |  Новини - Публикации   |  Офиси  |  Конференции  |  Събития  |  Бюлетин  |  Кариери
 
Услуги
Услуги за управление на кредитния риск
Общ преглед
Фирмени профили
Финансови отчети
Информация за свързани лица
Негативна информация
ICAP Trade Exchange
Мониторинг
ICAP Data.Prisma
Отраслови анализи
Управленско kонсултиране
Услуги в сферата на човешките ресурси
Маркетингови решения
Receivables Management
Кол център
Европейски програми
Отраслови анализи
Принтирай    Изпрати Е-мейл

Постоянно променящите се условия на пазара, появяващите се възможности и интензивната конкурентна среда, в която компаниите оперират, създават нуждата от непрекъсната и надеждна информация. Да притежаваш информация за пазара и неговата динамика е първата стъпка към всяко бизнес решение. За тази цел ICAP извършва Отраслови анализи като маркетингов продукт, които имат за цел да анализират структурата, развитието и перспективите в различни отрасли на Българската икономика.

Отделно от проучванията на Българския пазар, ICAP Greece разработва около 65 Секторни Проучвания. Съдържанието им се обновява като периодично като включват анализ на конкурентната среда в сектора, базиран на модела за Петте сили на Майкъл Портър, анализ на силните и слаби страни,възможностите и заплахите (SWOT анализ) за всеки един сектор.

Кой има полза от Отраслови анализи?

Отрасловите анализи представят тенденциите и развитието на различни сектори на икономиката, представлявайки полезно средство за взимане на предприемачески решения. Използват се широко от компании, които имат за цел да инвестират в даден сектор, да добият информация за състоянието на пазара и съществуващата конкуренция, да разработят стратегии за развитие на бизнеса, да се информират са съществуващи и бъдещи рискове, да идентифицират възможности.
Какво включва един Отраслов анализ?
1. Резюме / Задачи / Методология
2. PEST Анализ / Политически фактори / Икономически фактори / Социални фактори / Технологични фактори
3. Обща Информация за Сектора / Характеристики на сектора
4. Търсене / Фактори, които влияят на търсенето / Профили на потребителите
5. Предлагане / Структура на пазара / Профили на основни играчи / Профили на водещи вносители и търговци / Развитие на приходите на основните играчи / Анализ на база основните финансово – счетоводни коефициенти
6. Пазарът / Развитие на местното производство / Анализ на външната търговия / Внос – обем и страни на произход / Износ – обем и главни дестинации / Обем на пазара / Пазарни дялове на основните играчи / Мрежи на дистрибуция / Възможности и заплахи за развитието на сектора
7. Европейски Трендове за Развитието на Сектора
8. Бъдещо Развитие и Прогнози
9. Изводи

Моля, запознайте се с Отрасловите Анализи разработени от ICAP като натиснете върху текста.

Търсeне
 

Влезте в света на бизнес информацията, създаден за Вас от ICAP, и научете как той ще допринесе за успеха на Вашия бизнес!

гр. София, ул.Черковна 38, ет. 2, офис. 7, п.к. 1505
Тел: +359 2 8014 100,
Факс: +359 2 8014 101
E-mail: icap@icap.bg
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Политика за поверителност  |  Брошури  |  Карта на сайта
Designed & developed by EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP GROUP. All rights reserved