Начало English|
За нас   |  Новини - Публикации   |  Офиси  |  Конференции  |  Събития  |  Бюлетин  |  Кариери
 
Услуги
Услуги за управление на кредитния риск
Общ преглед
Фирмени профили
Финансови отчети
Мониторинг
Портфолио Анализ
ICAP Trade Exchange
ICAP Data.Prisma
Отраслови анализи
Управленско kонсултиране
Услуги в сферата на човешките ресурси
Маркетингови решения
Receivables Management
Кол център
Европейски програми
Отраслови анализи
Принтирай    Изпрати Е-мейл

Постоянно променящите се условия на пазара, появяващите се възможности и интензивната конкурентна среда, в която компаниите оперират, създават нуждата от непрекъсната и надеждна информация. Да притежаваш информация за пазара и неговата динамика е първата стъпка към всяко бизнес решение. За тази цел ICAP извършва Отраслови анализи като маркетингов продукт, които имат за цел да анализират структурата, развитието и перспективите в различни отрасли на Българската икономика.

Отделно от проучванията на Българския пазар, ICAP Greece разработва около 65 Секторни Проучвания. Съдържанието им се обновява като периодично като включват анализ на конкурентната среда в сектора, базиран на модела за Петте сили на Майкъл Портър, анализ на силните и слаби страни,възможностите и заплахите (SWOT анализ) за всеки един сектор.

Кой има полза от Отраслови анализи?

Отрасловите анализи представят тенденциите и развитието на различни сектори на икономиката, представлявайки полезно средство за взимане на предприемачески решения. Използват се широко от компании, които имат за цел да инвестират в даден сектор, да добият информация за състоянието на пазара и съществуващата конкуренция, да разработят стратегии за развитие на бизнеса, да се информират са съществуващи и бъдещи рискове, да идентифицират възможности.
Какво включва един Отраслов анализ?
1. Резюме / Задачи / Методология
2. PEST Анализ / Политически фактори / Икономически фактори / Социални фактори / Технологични фактори
3. Обща Информация за Сектора / Характеристики на сектора
4. Търсене / Фактори, които влияят на търсенето / Профили на потребителите
5. Предлагане / Структура на пазара / Профили на основни играчи / Профили на водещи вносители и търговци / Развитие на приходите на основните играчи / Анализ на база основните финансово – счетоводни коефициенти
6. Пазарът / Развитие на местното производство / Анализ на външната търговия / Внос – обем и страни на произход / Износ – обем и главни дестинации / Обем на пазара / Пазарни дялове на основните играчи / Мрежи на дистрибуция / Възможности и заплахи за развитието на сектора
7. Европейски Трендове за Развитието на Сектора
8. Бъдещо Развитие и Прогнози
9. Изводи

Моля, запознайте се с Отрасловите Анализи разработени от ICAP като натиснете върху текста.

Търсeне
 

Влезте в света на бизнес информацията, създаден за Вас от ICAP, и научете как той ще допринесе за успеха на Вашия бизнес!

гр. София, ул.Черковна 38, ет. 2, офис. 7, п.к. 1505
Тел: +359 2 8014 100,
Факс: +359 2 8014 101
E-mail: icap@icap.bg
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Политика за поверителност  |  Брошури  |  Карта на сайта
Designed & developed by EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP GROUP. All rights reserved