Начало English|
За нас   |  Новини - Публикации   |  Офиси  |  Конференции  |  Събития  |  Бюлетин  |  Кариери
 
Услуги
Услуги за управление на кредитния риск
Общ преглед
Фирмени профили
Финансови отчети
Мониторинг
Портфолио Анализ
ICAP Trade Exchange
Какво представлява Партньорската Програма на Dun & Bradstreet-ICAP TRADE EXCHANGE?
Значение на платежната дисциплина при вземане на управленски решения
Защо да стана Партньор в Програмата?
Как мога да стана Партньор?
Как ICAP гарантира поверителността и анонимността на данните, която предоставяте на Програмата?
ICAP Data.Prisma
Отраслови анализи
Управленско kонсултиране
Услуги в сферата на човешките ресурси
Маркетингови решения
Receivables Management
Кол център
Европейски програми
Какво представлява Партньорската Програма на Dun & Bradstreet-ICAP TRADE EXCHANGE?
Принтирай    Изпрати Е-мейл

Програмата TRADE EXCHANGE е единствената в България мрежа за информационен обмен в областта на Платежната дисциплина и междуфирмените търговски разплащания. Тя съчетава опита и познанията на ICAP в управлението на бази данни и оценката на търговския риск и фирмената платежоспособност, с дългогодишния опит и познанията на Dun & Bradstreet - световния лидер в областта на бизнес информацията. Програмата е добре развита по света от Dun & Bradstreet, в над 40 страни, включително в Европа, Русия и Китай.

Програмата се изгражда на основата на опита и базата на Dun & Bradstreet от цял свят, но е специално разработена от ICAP за българския пазар отчитайки неговата специфика.     
 
Основна цел на ICAP Trade Exchange е да служи като още един възможен инструмент за подобряване на търговските разплащания на фирмите, за намаляване риска от несъбираемост и просрочия и подобряване обръщаемостта, в профилактиката срещу несъстоятелността.

В същото време, ICAP Trade Exchange подпомага управляващите екипи на компаниите за изработване на политиките си по управлението на вземанията и задълженията си, обогатява подходите и начините на управление и измерване на рисковете свързани с търговските разплащания.


Как работи Програмата ICAP Trade Exchange?

ICAP е разработила и управлява бази данни, в които се въвеждат разплащателни данни от участниците в Програмата, наречени партньори.

След обобщаване и усредняване, данните се разпращат на всеки участник като анализирана информация за платежната дисциплина на клиентите и контрагентите му.

Търсeне
 

Влезте в света на бизнес информацията, създаден за Вас от ICAP, и научете как той ще допринесе за успеха на Вашия бизнес!

гр. София, ул.Черковна 38, ет. 2, офис. 7, п.к. 1505
Тел: +359 2 8014 100,
Факс: +359 2 8014 101
E-mail: icap@icap.bg
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Политика за поверителност  |  Брошури  |  Карта на сайта
Designed & developed by EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP GROUP. All rights reserved