За нас

Вашият Бизнес Партньор

ICAP CRIF група от компании (по-рано компании от групата ICAP), с 58 години успешно присъствие в Гърция, Румъния, България и Кипър, е пазарен лидер в предоставянето на решения за управление на кредитен риск и бизнес информация в Югоизточна Европа.

 

ICAP CRIF група от компании, чрез 6 компании, предоставя иновативни решения, покриващи широк спектър от потребностите на бизнеса. Над 260 служители, притежаващи специализирани знания, опит и умения предлагат висококачествени услуги на своите клиенти.

 

По-конкретно, ICAP CRIF група от компании, предлага широка гама от услуги и продукти, наречени „Решения за кредитен риск и бизнес информация“, групирани в 5 категории: Бизнес информация и услуги за управление на кредитния риск, Рейтинги и анализи, Решения за маркетинг и продажби, Управленско консултиране и Технологични решения, Институт за обучение на риска.

 

ICAP CRIF SA (по-рано ICAP SA), е единствената компания в Гърция, която е призната като институция за външна кредитна оценка (ECAI) от Банката на Гърция, както и сертифицирана като Агенция за кредитен рейтинг (CRA), от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

 

*На 23 декември 2021 г. ICAP беше придобита от CRIF, една от водещите в света организации.

Нашата цел е да предоставим широк набор от висококачествени услуги насочени към бизнеса, като по този начин бъдем техния първи избор.

1964-1969

Група гръцки и чуждестранни предприемачи образуват ICAP HELLAS Ltd. Първият гръцки финансов справочник е публикуван. Отделът за бизнес информация започва своята работа.

2007-2008

SEEF Fund на Global Finance става мажоритарен собственик на ICAP. Придобиват се компаниите Cycle & Action Plan. ICAP разширява дейността си в България, Румъния и Сърбия. ICAP е призната като институция за външна кредитна оценка (ECAI) от Банката на Гърция.

2009-2010

ICAP е приета от Европейската централна банка като инструмент за оценка на кредитите на Евросистемата. ICAP разширява дейността си в Кипър. Основава се Cycle България. ICAP започва стратегическо партньорство с Google, Hogan и Cut-e. Начало на партньорство с Huthwaite в Гърция.

2011-2012

ICAP е сертифицирана от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) като Агенция за кредитен рейтинг (CRA). ICAP става член на световната мрежа Dun & Bradstreet. Започва партньорство с NorthgateArinso и Kenexa.

2016

ICAP разширява ексклузивното представителство на Dun & Bradstreet и в Кипър.

Cookies Settings