За нас

Групата от компании ICAP

ICAP е мултидисциплинарна група от компании предлагаща B2B услуги, със силно присъствие в Югоизточна Европа чрез 16 компании в България, Гърция, Румъния, Сърбия и Кипър.

 

От началото на 2007 г. мажоритарен акционер в ICAP е Global Finance, най-голямата независима инвестиционна компания в Югоизточна Европа, а Coface – един от най-големите световни кредитни застрахователи е миноритарен акционер.

 

Визията на ICAP е да бъде най-успешната група за бизнес услуги в Югоизточна Европа и първият избор на клиентите й, предлагайки иновативни решения и диверсификация.

 

Днес в ICAP работят над 1100 професионалисти, притежаващи специализирани знания, опит и ентусиазъм, за да предложат висококачествени услуги на нашите клиенти. В допълнение, в ICAP работят повече от 2 800 души, чрез предлаганите услуги за ауторсинг на персонал.

 

Като водещ доставчик на услуги за бизнес информация и управление на крединтия риск, ICAP предлага широк спектър от решения, за да посрещне всяко ново бизнес предизвикателство. Те се базират на 55-годишния опит на групата, на модерни технологии и разбира се на най-голямата бизнес база данни в Югоизточна Европа.

 

В допълнение, ICAP е ексклузивен представител на Dun & Bradstreet в България, Гърция, Румъния и Кипър, като предоставя на своите клиенти достъп до информация за над 330 милиона компании в повече от 190 държави.

 

Също така, ICAP е призната за Агенция за кредитен рейтинг (CRA) от Европейския орган за ценни книжа и пазари и като институция за външна кредитна оценка (ECAI) от Банката на Гърция, съгласно правилата на Базел II и E.U.

 

В България ICAP оперира от 2006 г. чрез дъщерните си дружества ICAP Bulgaria и ICAP Employment Solutions Bulgaria.

Нашата цел е да предоставим широк набор от висококачествени услуги насочени към бизнеса, като по този начин бъдем техния първи избор.

1964-1969

Група гръцки и чуждестранни предприемачи образуват ICAP HELLAS Ltd. Първият гръцки финансов справочник е публикуван. Отделът за бизнес информация започва своята работа.

2007-2008

SEEF Fund на Global Finance става мажоритарен собственик на ICAP. Придобиват се компаниите Cycle & Action Plan. ICAP разширява дейността си в България, Румъния и Сърбия. ICAP е призната като институция за външна кредитна оценка (ECAI) от Банката на Гърция.

2009-2010

ICAP е приета от Европейската централна банка като инструмент за оценка на кредитите на Евросистемата. ICAP разширява дейността си в Кипър. Основава се Cycle България. ICAP започва стратегическо партньорство с Google, Hogan и Cut-e. Начало на партньорство с Huthwaite в Гърция.

2011-2012

ICAP е сертифицирана от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) като Агенция за кредитен рейтинг (CRA). ICAP става член на световната мрежа Dun & Bradstreet. Започва партньорство с NorthgateArinso и Kenexa.

2016

ICAP разширява ексклузивното представителство на Dun & Bradstreet и в Кипър.

Cookies Settings